शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का

काठमाडौं /६ चैत – शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल रोक्का गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको हो ।


हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन मापदण्ड तयार गरी र आयोगका हाल जारी परीक्षा सम्पन्न भएपछि मात्रै अन्तरजिल्ला सरुवा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।