विद्यालयमा विज्ञान र विषयगत प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


काठमाडौं/२५ असोज-वागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय द्धारा माध्यामिक विद्यालयमा विज्ञान, विषयगत प्रयोगशाला र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

इच्छुक सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले दशैं बिदा बाहेक पन्द्र दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा शिक्षा विकास निर्देशनालयमा प्रस्ताव पठाउन सूचित गरेको छ ।


साथै विस्तृत जानकारीको लागि शिक्षा विकास वागमती प्रदेशको वेबसाईटwww.https/edd.bagmati.gov.np मा हेर्न सकिने जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *