सेट-५ : नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी नमूना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

काठमाडौँ /६ असार – शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी वस्तुगत नमूना प्रश्नोत्तरको (भिडियोसहित) दिइएको छ । नेपालको आर्थिक विकासससम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।


प्रस्तुत नेपालको आर्थिक विकासससम्बन्धी नमूना वस्तुगत नमूना प्रश्नोत्तरका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो ।


यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् । साथै नेपालको आर्थिक विकासससम्बन्धी नमूना वस्तुगत नमूना प्रश्नोत्तरका बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


हेर्नुहोस भिडियो