के हो शिक्षक केन्द्रित, अन्तरक्रियात्मक र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि ?

काठमाडौँ/८ जेठ – विशेष गरेर शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरेका उम्मेदवारहरुका लागि तयार पारिएको सामग्री हो । यस सामग्रीमा शिक्षण सिकाइ विधिको अर्थ, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिसम्बन्धी जानकारी भिडियो मार्फत दिइएको छ ।


शिक्षण सिकाइ विधिको अर्थ, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विविध, अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिसम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो । प्रस्तुत शिक्षण सिकाइ विधिको अर्थ, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विविध, अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो ।


यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् । साथै शिक्षण सिकाइ विधिको अर्थ, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विविध, अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिका बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


हेर्नुहोस भिडियो