नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न निर्देशन

काठमाडौँ /१५ चैत – काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालयको नामाकरण गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाई १ महिनाभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित महानगरको शिक्षा विभागमा निवेदन पेश गर्न भनिएको हो ।


शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुको नाम नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम भएको नदेखिएकाले उक्त निर्देशन दिएको जनाएको छ ।


नेपालीपन झल्कने नाम नभएका विद्यालयहरुले नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालयको नामाकरण गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाई १ (एक) महिनाभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित यस विभागमा निवेदन पेश गर्नहुन अनुरोध छ पत्रमा भनिएको छ ।