नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक

काठमाडौं/२३ भदौ–नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगले खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।


आयोगले पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।


साथै कोभिड १९ संक्रमण भएका उम्मेदवारहरुका लागि विशेष परीक्षा केन्द्रको व्यावस्था रहेको हुँदा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन घण्टा अगावै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगमा अनिवार्य रुपमा जानकारी दिनुपर्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *