राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक अस्थायी होइनन्


काठमाडौं/२७ माघ–शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलानका क्रममा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक अस्थायी नभएका बताएको छ ।
शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ (च) को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अस्थायी शिक्षक भन्नाले राहत शिक्षकलाई नबुझाउने राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा सो ऐनको ११ (च) को उपदफा (१०) आकर्षित नहुने भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन केन्द्रले पत्राचार गरेको हो ।
केन्द्रले सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गराउन ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रका अनुसार मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार इकाइलाई पत्राचार गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *