कक्षा १२ को प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क बोर्डमा पठाउन निर्देशन

काठमाडौं/२५ भदौ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले सबै प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयसँग कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क पठाउन सूचना जारी गरेको छ । बोर्डले के कति विद्यालयहरुमा कक्षा १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ तथा के कति विद्यालयबाट प्राप्ताङ्क प्राप्त हुन आएको छ रु प्राप्ताङ्क उपलब्ध नभएका विद्यालयसँग समन्वय गरी उक्त प्राप्ताङ्क समेत प्राप्त गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क इन्ट्री, रुजु तथा अद्यावधिक पठाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षा नै सञ्चालन गर्न नसकेका विद्यालयहरु बाँकी रहेका भए उक्त विद्यालहरुको विवरण समेत यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *