केन्द्रले माग्याे स्थानीय तहसँग शिक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादनको पाँच वर्षको विवरण

काठमाडौं/बैशाख २–शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहसँग पाँच वर्ष सम्म सम्पादन भएका शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पठाउन माग गरेको छ ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि ०७५/०७६ सम्म सम्पदान भएका शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
केन्द्रले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीयता कार्यान्वयन सँगै आ.व.०७४/०७५ बाट शिक्षकहरुको तलब भत्ता, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलाप लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहमा शसर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको विवरण माग गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण स्थानीय तहसँग आ।व। २०७३/०७४ , २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा शसर्त अनुदानका रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका बजेट उपशीर्षक अनुसारका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विवरण स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य केन्द्रले माग गरिएको हो ।
केन्द्रले सबै इकाइलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *