लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको ओटिसले छात्रवृत्ति दिने, आवेदन म्याद चैत २५ सम्म


काठमाडौं/२० चैत–लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको ओटिसले जिके र आइक्यूका दश जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ ।
ओटिसले लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार तहको तयारी गरेर बसिरहेकालाई मध्यनजर गर्दै महिला, दलित, अपांगत, जनजाती, मधेसी, दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीहरुलाई जिके र आईक्यू खण्डका अनलाइन तयारी कक्षाहरु निःशुल्क प्रदान गर्नुका साथै छात्रावृत्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ ।


ओटिसले दलित तथा जनजाती मध्येबाट २ जना, अपांगत मध्येबाट २ जना, दुर्गम क्षेत्रका २ जना, मधेसी समुदायको २ जना र महिला २ जनालाई गरी १० जनालाई छात्रवृत्ति दिन लागेको हो । विद्यार्थीहरुले एसएलसी÷एसईईको मार्र्किसट नागरिकताको प्रतिलिपि सहित चैत २५ गतेसम्म छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

विद्यार्थीहरुले यो लिकं क्लिक गरेर आवश्यक कागजात बुझाउन सक्नेछन् ।

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSexihw1wAqFOniwZxFPRpQWaWMuLIji72IuuaWcIRlxryGX5A%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0G8esxm14l7Xf2FYSCo-TH5JjVl7n0b6_F2hdfR6LSZsi17c5XkvgEeCw&h=AT0oQn3pya8kaFUs0gca2OV_QVPfRCZKjM2oo9ihNrB7JP5GzIQr8tvkTI551KPz4SgIr5ND-Rs3T1GdY4dz8RbuLLj7KkO1bAt5aOaBGQSG1tkQfAVbIE8wko2DQKUeJn1z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *