सेट-१ : प्राथमिक तहको लागि नमूना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

काठमाडौं/२ असार – शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीहरुका लागि ब्रम्हाण्ड सम्बन्धी नमूना वस्तुगत प्रश्नोत्तरको भिडियो यस भित्र दिइएको छ । ब्रम्हाण्ड सम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।


प्रस्तुत ब्रम्हाण्ड सम्बन्धी नमूना वस्तुगत प्रश्नोत्तरका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो ।


यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् । साथै ब्रम्हाण्ड सम्बन्धी नमूना वस्तुगत प्रश्नोत्तरका बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


यहाँबाट हेर्नुहोस भिडियो