रिक्त भएका र रिक्त हुने शिक्षक दरबन्दीको विवरण पठाउन निर्देशन

काठमाडौँ /२३ जेठ – शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । खुला तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने शिक्षक पदको विज्ञापनका लागि रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।


केन्द्रले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म रिक्त भएका र रिक्त हुने शिक्षक दरबन्दीको विवरण अनिवार्य रूपमा पठाउन भनेको छ ।


विवरण पठाउँदा खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तहहरूको हकमा खुद पुल दरबन्दी रहेको तहमा खुद पुल रहेसम्म विज्ञापन नगरिने भएकोले उक्त स्थानीय तहहरूको रिक्त विवरण नपठाउन तथा सो पदमा कुनैपनि ब्यहोराले पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ ।


त्यसैगरी गत वर्षको विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन नसकेका पद सङ्ख्या समावेश नगर्न, मावि तहमा गणित–विज्ञान विषय नहुने भएकाले गणित वा विज्ञान विषयमा अलग अलग विषयगत रिक्त विवरण मात्र माग गर्न, ऐच्छिक विषयमा विषय स्पष्ट खुलाई पठाउन र आयोगबाट गरिने विज्ञापनका लागि पठाइएका रिक्त दरबन्दीमा कुनैपनि ब्यहोराले स्थायी पदपूर्ति नगर्न केन्द्रको पत्रमा उल्लेख छ ।