प्रा.वि तहको करार शिक्षकको सूचना प्रकाशित, सूची सहित

काठमाण्डौं/९ पुष– शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको करार शिक्षकको ताप्लेजुङ, सल्यान र ईलाम जिल्लाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले ताप्लेजुङ जिल्लामा सिफारिस गरेको जम्मा संख्यामा १९८ र करार सिफारिस संख्यामा ९९ जना रहेको छ । त्यस्तै, सल्यान जिल्लामा जम्मा सिफारिस संख्या ६८ र करार सिफारिस संख्यामा ३४ जना रहेको छ भने ईलाम जिल्लामा जम्मा २४४ सिफारिस संख्या र करारमा १२२ जना सिफारिस संख्या रहेको छ ।
आयोगले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका निम्न उम्मेद्वारहरुको नाम नामेसी विवरण शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २४ बमोजिम करार शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले प्रकाशन गरेको हो ।
नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

http://www.tsc.gov.np/doc/157710988401.%20taplejung%20_0760907_%20karar.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/157710992456.%20Salyan0760907-karar%20suchi.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/157723131503.%20Ilam%200760908_karar%20suchi.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *