संस्थागत विद्यलयहरुका लागि स्थानीय तहले गर्न थाले शुल्क निर्धारण


वुटवल /३१ भदौ – विद्यार्थी सिकाई सकजीकरण निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयहरुका लागि शुल्क निर्धारण गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा भएको व्यावस्था अनुसार विद्यालयले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेका हुन् ।


रुपन्देहिको तिलोत्तम नगरपालिकाले संस्थागत विद्यलयहरुका लागि विद्यार्थी सिकाई सकजीकरण निर्देशिका अनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसमा गत शैक्षिक सत्रको माशिक शुल्कलाई यथावत राख्दै तोकिएको मासिक शुल्कको ७५ प्रतिशत शुल्क विद्यार्थीबाट लिन पाउने व्यावस्था गरेको छ ।


तर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सहभागि नभएका बिद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइने छैन भने विद्यार्थी भौतिक रुपमा विद्यालय उपस्थित नभए सम्म कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्क लिदा अषाढ महिना देखि मात्र लिनु पर्ने र अघिल्लो शैक्षिक सत्रको कक्षागत शुल्क विवरण अनिवार्य नगरपालिकामा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *