दरबन्दी मिलान सम्पन्न नभएसम्म करारमा शिक्षक नियुुक्ति र जिल्लान्तर सरुवामा रोक

काठमाडौं/१६ मंसिर– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करारमा शिक्षक नियुुक्ति र जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाएको छ ।
केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न नभएसम्म करारमा शिक्षक नियुक्ति र जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाएको हो ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्पन्न नभएसम्म सबै तहको स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी र राहत अनुुदान कोटमा करारमा शिक्षक नियुुक्ति र जिल्लान्तर सरुवा रोक्का भएको हो ।
केन्द्रले यसअघि कार्तिक २४ गते शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना जारी गरेको भएपनि जिल्लाहरुबाट यस विषयमा द्धविधा व्यक्त भएपछि पुनः सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *