शिक्षा नियमावली, २०५९ सम्बन्धी जानकारी

काठमाडौं/३२ जेठ – शिक्षक सेवा आयोग तयारीको तयारीका लागि शिक्षा नियमावली, २०५९ सम्बन्धी जानकारी यस भिडियोमा दिइएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ सम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।


प्रस्तुत शिक्षा नियमावली, २०५९ का बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो ।


यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् । साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ का बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


हेर्नुहोस भिडियो