पाठ्यक्रमको अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र (भिडियोसहित)

काठमाडौँ /५ जेठ – शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गर्दै गरेका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग होस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । भिडियो मार्फत बुझन सहजहोस् भन्ने उदेश्यले भिडियोमा सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।


यस भिडियोमा पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रमसम्बन्धी जानकारी दिइएको छ । पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रमसम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।


प्रस्तुत पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रमका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो । यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् ।


यस सामग्रीमा पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रमका बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


हेर्नुहोस भिडियो