विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि प्रकाशित

काठमाडौं/१६ चैत–शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि प्रकाशित गरेको छ । केन्द्रको अंक १२ पूर्णाङ्क २७१ गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि–६६ प्रकाशित गरेको हो ।


केन्द्रले विभिन्न समयमा जारी सूचना तथा जानकारीललाई समावेश गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *