खुुला तर्फ प्रावि तह करार शिक्षकको सूची सार्वजनिक, सूची सहित

काठमाडौं/१८ पुुष–शिक्षक सेवा आयोगले खुला तर्फ प्राथमिक तहको बिहिबार लमजुुङ, मुुस्ताङ, स्याङजा र कास्की जिल्लाको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका निम्न उम्मेद्वारहरुको नामनामेसी विवरण शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को २४ बमोजिम करार शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले सूची प्रकाशन गरेको हो ।

http://www.tsc.gov.np/doc/157802097440.%20%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%99%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%80.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/157797249950.%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%99%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A5%80.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/157797252243.%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A5%80.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/157797255241.%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%80.pdf

सम्बन्धित समाचार