कक्षा ११ को परीक्षा लिने र लब्धाङक प्रमाणपत्र दिने अधिकार विद्यालयलाई


काठमाडौ/ ७ साउन – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कक्षा ११ को परीक्षा लिने सम्पूर्ण अधिकार विद्यालयलाई नै दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।


कार्यविधि कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र व्यावस्थापन गर्न विद्यालयका प्रध्यानध्यापकको संयोजकत्वमा वरिष्ठ शिक्षक र विषय शिक्षक रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने भएको छ ।


कार्यविधिमा कक्षा ११ को परीक्षा लिने र लब्धाङक प्रमाणपत्र दिने अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुका साथै कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा समेत विद्यालयले नै लिने व्यवस्था गरेको छ भने परीक्षाको अनुगमन गर्ने अधिकार बोर्ड मातहत राखेको छ ।


बोर्डले अब ट्रान्सक्रिफ्ट बनाउँदा कक्षा १२ को मात्र ग्रेड राख्नेछ ।