स्वास्थ्य विज्ञानको योग्यताक्रमको सूूची

काठमाडौं/११ मंसिर– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाले बीएस्सी नर्सिङ, बीएएसएलबी/बीएएमएस विषयको योग्यताक्रम सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

IOM Notice

BNS.pdf 

B.Optom.pdf 

BPH General Science.pdf 

BPH Health Science.pdf 

BSc MIT General Science.pdf 

BSc MIT Health Science.pdf 

BSc MLT General Science.pdf 

BSc MLT Health Science.pdf 

B Pharmacy General Science.pdf 

B Pharmacy Health Science.pdf 

Perfusion Technology General Science.pdf 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *