बालबालिकाका लागि सिकाइ सामग्री उपलब्ध वेवसाइटहरु : केन्द्र

काठमाडौं/१३ चैत–कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विद्यालयहरु बन्द छन् । विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ ।
शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि बालबालिकाका लागि उपयोगी हुने वेवसाइटहरु प्रयोग गर्न सूचना जारी गरेको छ । केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत विभिन्न निकाय र अन्य स्रोतबाट उपलब्ध बालबालिका लागि उपयोगी हुने सिकाइ सामग्री वेवसाइटहरुको सिफारिस गरेको छ ।


In addition to above links I would also like to share below links for your kind information and circulation:

1. Virtual Class of All Compulsory Subjects (Class 9-10):   

 https://www.youtube.com/ncedvirtual

2. Grades 6-8 English, Math, Science content:       

 https://moest.himalayantechies.com

3. E-Paath – Digital Learning Activities :                 

  https://pustakalaya.org/epaath/

4 Children’s Stories and Games :                             

https://egr.pustakalaya.org/ 

5 Children’s Books:                                                 

 https://pustakalaya.org/balpaathmala/ 

6. E-Pustakalaya – Free and Open Digital Library:    

https://pustakalaya.org/

7.  https://moecdc.gov.np/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *