एसईई परीक्षाको काठमाडौं जिल्लाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक, केन्द्रसहित

काठमाडौं/२ चैत–२०७६ सालको माध्यमिक तह कक्षा १० (एसईई) को काठमाडौं उपत्यकाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक भएको छ ।
यस वर्षको एसईई परीक्षा चैत ६ गतेबाट सुरु हुने भनिएको छ ।

https://drive.google.com/file/d/12RdaVgswijnD0ZntjmRZzk19yjGvBW0Q/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *