उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन माग

काठमाडौं/४ बैशाख-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरेको छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको लागि आवेदन माग गरेको हो ।


योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले २०८० बैशाख ९ गतेभित्र कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंगदरवार कोठा नं. ४०७ मा दरखास्त दर्ता गराउन वा इमेलमा पठाउन सकिने छ ।


आवश्यक न्युनतम योग्यता र संलग्न गर्नुपर्ने कागजात तथा प्रमाण पत्रका बारेमा तलको लिङ्कमा हेर्नुहोस :

https://moest.gov.np/upload_file/files/post/1681643225_511257183_%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F%20,,,,.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *