केन्द्रद्वारा नमुना छनोटमा परेका विद्यालयको प्रगति विवरण माग

काठमाडौं/६ फागुन– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नमुना विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयले आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
केन्द्रले हाल सम्म नमुना विकासका लागि छनोट भई अनुदान प्राप्त गरेका सबै विद्यालयहरुलाई विद्यालयमा रहेको विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, पुस्तकालयको अवस्था, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका किटको अवस्था र कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय समूह सञ्चालनको अवस्था बारेमा प्रगति विवरण माग गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार सबै विद्यालयले केन्द्रको इमेल ठेगानामा फागुन २० गतेभित्र उक्त विवरण पठाउनुपर्ने छ ।

सूचना

https://www.doe.gov.np/assets/uploads/files/a65b8ff79aa178ec74c0bd07486609b9.jpg