शिक्षक आयोगद्वार नयाँ पाठ्यक्रम पारित (पाठ्यक्रमसहित)

काठमाडौं/२ फागुन—शिक्षक सेवा आयोगले बिहीबार सामान्य परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम पारित गरेको छ ।
आयोगले शिक्षक हुनका लागि सामान्य र विषयगत परीक्षा दिनुपर्ने नियमावलीको १० औं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार सामान्य परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम पारित गरेको हो । १ सय पूर्णङ्कको उक्त पाठ्यक्रममा सामान्य ज्ञान, आधारभूत ज्ञान, सूचना तथा सञ्चार, संविधान ऐन तथा नियम र वौद्धिक परीक्षा समावेश गरिएको छ । आयोगले यसअघि लिने परीक्षामा शिक्षा सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान र ऐन नियमबाट मात्रै प्रश्न सोधिन्थ्यो ।
अब शिक्षक हुनका लागि हरेक उम्मेद्वारले २ सय पूर्णङ्कको जाँच दिनुपर्ने छ । आयोगका अनुसार सामान्य परीक्षा पास भएको उम्मेद्वार मात्रै विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य परीक्षाको ५० अंक विषयगत परीक्षामा जोडिने र अब हुने खुला विज्ञापनमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न सोधिने आयोगले जनाएको छ ।

http://www.tsc.gov.np/doc/15816038691581597882%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%A4%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%20(%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95)%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE.pdf

http://www.tsc.gov.np/doc/15816039051581598034%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *