स्थानीय तहको पुलमा रहेको दरबन्दी जिल्लान्तर सरुवामा रोक

काठमाडौं/२० माघ–शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहको पुलमा रहेको दरबन्दीमा जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरेको छ ।
केन्द्रले सूचना जारी गर्दै पुल दरबन्दी रहेको स्थानीय तहहरुको पुल दरबन्दी रहेको तहमा जिल्लान्तर सरुवा भई आउन नदिने व्यवस्था गर्नु गराउनु अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहमा जिल्लान्तर सरुवा गर्न नमिल्ने स्थानीय तहको नामावली यस्तो छ :

https://www.doe.gov.np/assets/uploads/files/b61480d6be6151e322c7ca95dcd6498a.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *