नाफा नलिनका लागि विश्वविद्यालयले बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्नुपर्ने

काठमाडौं/१९ माघ–विश्वविद्यालयहरुले बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।
उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदाको दफा २६ अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहने निकाय वा संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अघि त्यस्तो विश्वविद्यालयमा लगानी गर्ने तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि नाफा नलिने व्यवस्था सहितको एक बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मस्यौदामा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि स्थापना भएका विश्वविद्यालयले पनि बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लखे गरिएको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा मात्रै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय स्थापन गर्न चाहने निकाय वा संस्थाले लगानी र सञ्चालन गर्न नाफा नलिने सर्तसहित बोर्ड अफ ट्रस्टी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा भनिएको छ ।